Ego-State terapi 

Ego State Terapi


Ego states er personligheder, en personlighedstilstand man kan tage frem i bestemte situationer, og som ellers ligger gemt i underbevidstheden.
Vi har igennem vores liv indlært forskellige ego states, med det formål at hjælpe eller beskytte os selv, i en given situation. Og de ego states finder vi frem når vi har brug for dem.
Hver af disse ego states har deres egne personlige karakteristika, og repræsenterer vores forskellige adfærdsformer og erfaringer.
De dannes i løbet af den normale personlighedsudvikling eller som en reaktion på traumati­ske oplevelser, og er begrænsede i forhold til det udviklingstrin man var på, og de ressourcer man havde, da de blev indlært.

De fleste har nok oplevet situationer hvor vi har opført os på en helt atypisk måde, og ofte uhensigtmæssig måde, og uden at forstå hvorfor.
Det skyldes vores ego states.


Ego State Terapi

Princippet i ego state terapi er, at den ego state, der har skabt problemer, mangler noget, fordi personen manglede noget, da den blev skabt. Denne mangel kan udbedres under hypnose, og kaldes Ego State Terapi.


Underbevidstheden har ingen tidsfornemmelse, der findes kun nutid.


Det betyder at oplevelser påvirker os fuldstændigt på samme måde som dengang de blev skabt, også selvom en oplevelse eller traume ligger mange år tilbage.


Under hypnose søger vi i underbevidstheden efter bagvedliggende årsager til problemet, dvs. tidligere oplevelser hvor tilsvarende følelser var på spil. Herfra kan du forestille dig og opleve en anden løsning eller reaktion, end den der udløste problemet, fordi du i dag har mere viden og flere ressourcer til rådighed.
Herved “opløses” problemet og du kan give slip på det.