ADD / ADHD

ADD / ADHD

Cilje har sinden 2001 selv haft 3 børn med diagnose, lige fra ashberger syndrom en form for autisme til infantil autist og en søn der også har ADD, og en partner med ADHD. så hun har i mange år arbejdet både privat og profesionelt med mennesker der har disse diagnoser, Derfor vil hun kunne hjælpe dig med dit barn eller med at forstå dig selv.


Hun har en sætning hun selv bruger ofte over for sine børn " Du er ikke din diagnose" eller " Folk taler ikke autisme / ADD / ADHD. du er nød til at lære at tale deres sprog og undervise dem i dit sprog" 


Vi har mange forældre som efter en udredning af sit barn, stadig står og føler sig håbløs og i afmagt. de kommer her hos Cilje og får en familie vejledning, i nogles tilfælde kommer Cilje hjem til dem og opservere og derefter guider.


En sætning mange forældre har sagt efter endt forløb." En time hos dig Cilje er bedre en 10 hos en psykolog.


Mange unge mennesker med Diagnose, siger " nu forstår jeg mig selv og ved hvordan jeg skal hjælpe verden med at forstå mig"

Videnskaben bag ADD og ADHD

Andreas er Ciljes mellemste barn, han har ADD og en snært af autisme, ADD er som at have en popcorn hjerne, hvor låget ALDRIG letter, alle ord og lyde bliver inden i hovedet og skaber et kaos og danner en bremseklodt, der gør barnet med ADD handlings lammet,

Forstår man som forældre ikke hvordan ens barn med ADD eller ADHD fingere, kommer man til at skabe stress inden i barnet, der vil reagere enten selvskadende eller udadreagerende.

Hvert barn er forskelligt så kom og få lidt værktøjer til dit barn.

Attention deficit hyperactivity disorder (dansk: Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitets lidelse, ADHD, AD/HD eller ADD) er en neuropsykiatrisk lidelse. Lidelsen er først og fremmest karakteriseret ved "sameksistensen af opmærksomheds-problemer og hyperaktivitet, med adfærd som sjældent forekommer alene" og symptomer som starter før syvårsalderen.

ADHD er tidligere kendt som DAMP, som dog kan opfattes som nedsættende. Folk med diagnosen ADHD er som udgangspunkt ikke hæmmet motorisk, og man kan deraf udelukke en direkte forlignelig sammenhæng mellem de to..

ADHD er den mest almindeligt undersøgte og diagnosticerede psykiatriske lidelse hos børn, som påvirker omkring tre til fem procent af alle børn globalt samt påvirker 2 til 16% af alle børn i skolealderen.Det er en kronisk lidelse, hvor 30 til 50% af dem som blev diagnosticeret i barndommen fortsætter med at have symptomer i voksenalderen. Unge og voksne med ADHD har en tendens til at udvikle mestrings-mekanismer for at kompensere for nogle af deres vanskeligheder. Det anslås at 4,7% af voksne har ADHD. Standardiserede ratingskalaer såsom WHO's Adult ADHD Self-Report Scale kan bruges til at screene og vurdere omfanget af lidelsens symptomer.ADHD bliver diagnosticeret to til fire gange hyppigere hos drenge end hos piger, selvom nogle undersøgelser tyder på, at disse misforhold skyldes subjektiv forudindtagethed hos de henvisende lærere. Behandling omfatter normalt en kombination af medicin, adfærds-modifikationer, livsstilsændringer og vejledning. Symptomer på ADHD kan være vanskelige at skelne fra andre sygdomme, hvilket øger sandsynligheden for, at lidelsen bliver overset. Desuden har de færreste klinikere modtaget en formel uddannelse i vurdering og behandling af ADHD. Det gælder især, når der er tale om voksne patienter.

ADHD og dens diagnose og behandling er blevet anset som et kontroversielt emne siden 1970'erne. Disse kontroverser har involveret klinikere, lærere, politikere, forældre og medier. Emnerne omfatter årsagen til ADHD og brugen af stimulerende medicin i behandlingen. De fleste leverandører af sundhedsydelser accepterer, at ADHD er en reel sygdom med en debat i det videnskabelige samfund, primært med fokus på behandling og diagnose.Der er altid en åndelig forklaring til de udfordringer vi vælger at komme ned i en inkarnation med.


I ADD er det følelsen af ikke at turde stole på at det er ok at være, som man er. Meget tit er disse mennesker bedst når de meditere, for den ro de har kan give dem styrke, ved disse mennesker skal fokus i små bider være på hvor dygtige de er til en ting af gangen. De har behov for, at gentage og lære i ro og tillid til at de kan. De har brug for tid og tillid til, at de kan finde den vej de selv føler er rigtige. Ofte køre de i ring pga. angsten for at vælge forkert, hvilket kommer fra sjæle erfaring fra fødsel eller tidligere liv.


I ADHD er det følelsen af at ikke kunne nå det de har en fornemmelse af at skulle. De er indre perfektionister, men har ikke roen til at gøre det de skal eller følelsen af at kunne sidde stille og tage tingene med ro. De er åndelige i den forstand at de altid er i konstant info om alting på en gang og deres udfordring er, at finde en rytme hvor de kan håndtere alt den info de har i deres hovede. De finder med tiden en knap hvor de enten skruer ned eller slukker. Jeg møder en del unge der tyer til Hash for, at få mindre info på en gang eller en helt pause fra larmen i deres hoveder.