Soul body fusion

Soul Body Fusion

 Soul Body Fusion er kort fortalt:

Integration af sjælens lys i kroppen.


Herigennem finder du dit eget enestående lys, den du er og dit potentiale, så du kan føle dig fuldkommen.

Du vil blive mere autentisk og afbalanceret, så du kan træffe valg til dit eget bedste fra højeste sted.


Vi har som mennesker i løbet af vores liv fået nogle slag via vores opdragelse og vores møde med andre mennesker. Disse slag har i større eller mindre grad, skabt ubalance i dit indre. Denne healings form hjælper dig til at samle trådene. Du får større kontakt til det sted i dig, der kan guide dig til, hvad der er bedst for dig og dit liv.


Soul Body Fusion giver en dyb indre ro, og er med til at skabe overblik og klarhed.

På den måde får du vækst ind i livet og samtidig en god mulighed for at opnå andre effekter, hvor kroppen sætter skub i sin egen helbredelse både mentalt og fysisk, så du kan føle mere velvære.


Når du arbejder med Soul Body Fusion, enten som udøver eller modtager, vil du være mere positiv og sprede god energi til dine omgivelser. Og dermed være en fantastisk støtte til både dig selv og dine omgivelser – som ringe i vandet vil det spredes.