Soulinsightfullness

     Soulinsightfullness

Video viden til dig der ikke vil læse for meget, eller bare gerne lytter


Soulinsightfullness


Body scanning

Hvad er SoulinsightfullnessSoulinsightfullness giver dig lykke følelsen op til flere gange om dagen, uden at det afhænger af en skøn familie, partner eller job. Din lykke afhænger kun af dig selv og ved at bruge de værktøjer der følger med Soulinsightfullness vil du være oprigtig lykkelig og fyldt med glæde, du vil i de svære episoder i livet hurtigt finde dine fødder og lykkefølelsen igen.


Soulinsightfullness er et redskab jeg har brugt længe i min klinik, når mine klienter kom og ikke kunne finde dem selv eller deres vej i livet. De kunne være deprimerede og triste eller føle sig tomme og ideforladt.


Mange kommer og spørger : hvor skal jeg hen med mig selv og mit liv, de siger tit jeg føler jeg har mistet mig selv og ikke helt kan finde tilbage, de har svært ved selv at vælge eller høre deres egen indre guide, andre brugte ord som " jeg magter ikke mere".

Alle havde de det til fælles at de ikke havde den store energi og overskud, også selv om de dyrkede motion og spiste sundt. De fik kun energien til lige at løbe rundt, de føler sig aldrig i en længere periode helt på toppen, de manglede lykkelige og glade følelsen i sit indre.


Jeg er utrolig bevidst om at mine klienter ikke havde behov for at få flere opgaver eller udfordringer. Derfor måtte jeg finde en behandlingsform som ikke krævede det store af dem på det daglige plan, men ændrede markant på deres hverdags følelse og følelsesmæssige tilstand. Derfor opfandt jeg Soulinsightfullness.Baggrunden for Soulinsightfullness


Mine mange år som terapeut, har lært mig meget om mennesket, lige fra det lille barnet til den helt gamle, en af de vigtigste redskaber jeg bruger, er viden om at vi som mennesker er 90% i kopi af vores forældre eller de som figurerede som forældre i vores første 3 leveår. Vi er ikke en kopi af vores forældres handlinger eller det de sagde, vi er en kopi af deres behandling og opfattelse af sig selv på det følelsesmæssige plan.


De første 3 år af vores liv, lære vi mest med vores følelser, vi danner erfaringer af hvad man gør og ikke gør, ud fra det vi opfatter at vores forældre byder sig selv på det psykiske og fysiske plan. Det center i hjernen der styre vores afhæninghed bliver hurtigt aktiveret. Vi bliver afhængig af mor og far og deres adfærd. Vi er født afhængig af mad og drikke, af bevægelse og tøj på vores krop samt at blive badet, og føle og forstå den verden vi er landet i.


Det vil sige, tager vi barnets første og mest intense læring og skære det groft ud lære vi.


1: Hvordan vi skal opfatte os selv og behandle os selv af mor og far ( de 90 % i kopi).

2: Mad og drikke, tøj og bad, fysisk bevægelse og indre følelser.( Det der gør vores krop er sund)


Nr 1 kalder jeg hjernen og navigations systemet eller vores angst. Nr 2 kalder jeg hjertet, vores indre følelser.


Baggrunden for Soulinsightfullness nr 1 og 2


Disse nr 1 og 2 er dit fundament. De er grunden til din adfærd og grunden til at du lever og opføre dig som du gør, både på indre og ydre plan. Ikke mange mennesker er bevidste om hvad deres fundament er lavet af og hvor meget de navigere ud fra det. Hvilket gør de bliver ved med at møde de samme følelsesmæssige udfordringer i livet.


Mange er bevidste om at de ikke er lykkelige helt ind i kernen. Lykke er en indre følelse du selv skaber, ikke en følelse der kommer pga et andet menneske. Kommer lykken pga et andet menneske, vil du også kunne miste den igen og dermed er den ikke DIN indre lykke. Forelskelse i sin partner eller i sit barn, er en lykkefølelse uden tvivl, men det er ikke den lykkefølelse vi snakker om, det klassificere jeg som en begrundet lykkefølelse ikke en dyb indre" jeg" lykkefølelse.

 

Soulinsightfullness arbejder med disse nr 1 og 2 for at skabe balance. Når man får indsigten bag ved nr 1 vil man letter forstå sin adfærd og derved letter kunne ændre den.Når man bliver bevidst bevidst om hvad nr 1 har af betydning, vil man kunne se hvordan man har opbygget et stort navigationssystem. Man har hele livet levet efter det man lærte af de tydelige voksne, har man haft en Forældre der har nedprioriteret sig selv på det indre plan, vil man også selv gøre det op igennem livet, og derved lave et mønster der ikke er gavnligt for din indre lykke følelse. Man har ikke altid samme handlings adfærd som sine forældre, men man har samme indre begrundelse til sine handlinger som de havde da man var mellem de 0-3 år. Kan du ikke selv se hvad dine forældre har lært dig, kan en behandler hjælpe, du kan også vælge at se hvilken indre adfærd du ved du har og bruge den viden. når du arbejder med nr 2 vil du få det meget bedre også selvom du ikke kender dybden af nr 1.


Når man bliver bevidst bevidst om hvad nr 2 har af betydning og hvor ofte man nedprioritere den på det bevidst bevidste plan og man ændre sit ubevidste til en meget bevidst bevidst plan, samt vælger at nyde  nr 2. vil man få en balance der giver dig kontakt til dit nydelsescenter, som skaber en fornyet kontakt til dit på forhånd aktive afhængigheds center, og derved skabe en sund afhængighed af nydelse.


Dit naturlige afhængigheds center er det center der kræver for at overleve og føle sig sund og rask: Mad og drikke. Bad og tøj på kroppen når du fryser. Fysisk bevægelse. Tanker og følelser.


  • Ved at bevidst bevidst nyde det: Indre som er mad og drikke.
  • Ved at bevidst bevidst nyde det :Ydre som er bad, tøj, cremer osv alt du byder din hud.
  • Ved at bevidst bevidst nyde det : fysiske som er bevægelse
  • Ved at bevidst bevidst nyde det : Psykiske Tanken om dig selv.


Vil du blive naturlig afhængig af at nyde og derved lade dig selv op på det daglige plan og få skabt balance mellem nr 1 og 2.


Se mere om de 4 INDRE & YDRE & FYSISK & PSYKISK her neden under. Ønsker du at deltage i vores webinar send os en mail på kontaktenglehuset@gmail.com


Viden bagved Soulinsigthfullness

De 4 vigtige er Indre-ydre-fysisk-psykisk


Soulinsightfullness er en ny og dyber Mindfulness, de to går lidt hånd i hånd, da du uden tvivl kan bruges sammen.

Mindfulness er et skønt redskab til at få styr på hjernen og de udfordringer som den kan give os, den hjælper også med vores indre uden tvivl.

Soulinsightfullness er redskabet der gør, at vi hver dag i alt hvad vi laver, vil lade vores batteri op og ikke nå i underskud eller få stress.

Soulinsightfullness kræver ikke en omlægning af dit liv, den kræver en bevist bevisthed.

Du kan selv øve dig i de 4 teknikker, men ved at deltage i en workshop / webinar vil du få flere redskaber og en vejledning i hvordan du gør det bedst og lettest.


        Ydre

        Fysisk

       Psykisk


          Indre                                

Indre :


Hvad kan de indre ting være.


Du skal tænke på det indre som værende alt du kommer i munden, lige fra mad og drikke til medicin.


Inden du ligger dig til at sove beslut med dig selv eller skriv det ned, hvilke 3 ting du vil bevidst vælge bevidst at nyde at putte i din mund, det kan være din morgen mad en snack eller en god kop et eller andet. Det vigtigeste er at du vælger bevidst at nyde det INDEN du putter det du har valgt i munden og du gør det ud fra din normale daglige rytme.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af nydelse på det indre plan, men øvelse gør mester så


     FAKE IT TILL YOU MAKE IT

Ydre :


Hvad kan de ydre ting være.


Du skal tænke på det ydre som værende alt det du tilbyder din hud, det kan være bad, cremer, barbering, tøj, makeup osv.


Inden du ligger dig til at sove beslut med dig selv hvilke 3 fysiske ting du vil nyde næste dag.Det vigtige er at INDEN du tilbyder din hud vandet i et bad, eller tøjet eller cremen, vælger du at sige bevidst til dig selv nu vil jeg nyde det. Det er også vigtigt du vælger 3 ting udfra din normale hverdags rytme.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af at nyde på det indre plan, men øvelse gør mester så


   FAKE IT TILL YOU MAKE IT


Fysisk :


Hvad kan de fysiske ting være.


Du skal se på de fysiske ting som værende situationer hvor du bevæger dig, om det er den lille tur ud til bilen eller en lang tur i skoven eller ned og vinterbade, eller sætte dig og læse eller meditere, eller sport.


Inden du ligger dig til at sove beslut med dig selv hvilke 3 fysiske ting du vil bevidst vælge at nyde næste dag. Det er vigtigt at du INDEN du vælger at nyde din fysiske aktivitet at du bevidst vælger at nyde den og at det er en fysisk aktivitet der ikke forandre din hverdag.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af at nyde på det indre plan, men øvelse gør mester så


    FAKE IT TILL YOU MAKE IT

Psykisk :


Det psykiske er en handling du laver hver aften, når du sidder i din seng og planlægger den næste dag, bruger du lige 5 minutter på at tænke din dag igennem, find 3 ting du har nydt, genkald følelsen og erindringen og sid lidt og husk hvordan det var.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af at nyde på det indre plan, men øvelse gør mester så


    FAKE IT TILL YOU MAKE IT