Clairvoyant Coaching

Clairvoyant CoachingClairvoyant Coaching


Denne behandling vælger de fleste da man får det bedste af to verdner. Jeg bruger mine clairvoyante evner til at kigge ind i dit liv, og coacher dig via redskaber, til det du har brug for til at komme videre.Clairvoyant og medieskab

 

Clairvoyance er evnen til at se / sanse ting der ikke er umiddelbart tilgængelig for det almindelige syn. Via vores energifelt er det muligt at opsamle informationer om fortid, nutid og fremtid hos et individ - menneske som dyr.

 

I den form for clairvoyance som jeg giver, får jeg informationer min klienten via min åndelige vejleder, der snakker med klientens vejleder eller skytsengel, og derved kommer de emner frem, som klienten skal have belyst. Det er et samarbejde med åndelige vejledere og skytsengle. Den clairvoyantes opgave er, at videregive den vejledning og de budskaber de åndelige vejledere og skytsenglene giver.

Desuden kan man arbejde medialt, hvilket vil sige, at man har kontakt med åndeverdenen. Det kan være en afdød slægtning, ven eller en skytsånd, som kommer med et budskab til klienten.


 

Skype eller zoom-clairvoyance

 

Skype-clairvoyance fungerer ikke anderledes end almindelig clairvoyance, hvor vi sidder overfor hinanden. Vi skal blot have en aftale om, hvilket tidspunkt vi mødes over skype.

Har du ikke skype, kan du få det via linket her under.

Denne seance er 45 min og sker ved forudbetaling.

 

Vores skype navn er : Fået når man har betalt for bookingen

 

 

Clairvoyance via mail

 

Mail clairvoyance fungerer på den måde, at du sender mig et meget tydeligt billede af dig selv, hvor jeg kan se ind i dine øjne. Dette billede skal være taget fornyligt. Og skriv eventuelle spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Jeg sender herefter clairvoyancen til dig på mail. Hvis du hellere vil have, at jeg sender clairvoyancen med post, gør jeg gerne det.

Mail clairvoyance sker også ved forudbetaling.

 

 Bestil tid via vores Online booking. Kig oppe i højre hjørne af siden og klik på Online booking

 

Hvad er ClairvoyanceClairvoyance er et fransk ord og betyder "klarsyn". Det er et udtryk for en særlig følsomhed for de vibrationer vi mennesker udsender. Disse vibrationer indeholder informationer om vort følelsesliv, og kan opfanges af mennesker med særlige indfølingsevner.

 

Mennesker med disse egenskaber kalder vi "clairvoyante". Den clairvoyante kan "aflæse" disse informationer og kan komme i kontakt med vores åndelige guider og skytsånd. Det clairvoyante medie kan komme i kontakt med afdøde familiemedlemmer, venner og andre afdøde, der har en besked for at hjælpe i situationen.

 

Det skal bemærkes, at den clairvoyante ikke "kalder" på de afdøde, men de kommer selv tilstede for at hjælpe under clairvoyancen, såfremt det er nødvendigt. Clairvoyance må derfor ikke forveksles med spiritisme og magi, hvor man hidkalder afdøde på forskellig vis.

 

Vi har alle en skytsengel, en eller flere åndelige guider og et højere selv. De er vores kontakt til den åndelige verden. Vi besidder alle en indre visdom og intuition, men vi har ikke alle lige let ved at forstå de signaler, der udsendes fra den åndelige verden og vores guider og skytsengel.

Derfor kan man gøre brug af mennesker med stærkt udviklede sanser, der har adgang til informationer, der ikke er fysisk håndgribelige. Det kan den clairvoyante rådgiver.