Soulinsigthfullness info

Soulinsightfullness Healing

Hvad er Soulinsightfullness Healing


At skulle sætte ord på denne healing er svært, for den er skabt til at skabe mennesket i balance, og da vores ubalancer ikke er ens er der ikke noget klar beskrivelse af hvad man får. Dog får man en livs forandring hvis man vil og gør det arbejde vi under behandlingen aftaler.


I løbet af vores liv, navnligt i de første 3 leve år, har vi lære og tillagt os en masse dårlige mønstre. Så som mindreværd, ingen tillid til os selv såvel som andre, selvhad og meget andet.


Soulinsigthfullness healingen kan ændre på det. Denne healing vil bytte mindreværd ud med selvrespekt eller med det som behandleren og klienten bliver enige om. Vi er alle så forskellige at vores mindreværd kan være bundet op på en del forskelligt og her vil man sammen med sin behandler finde det, der er rigtigt for klienten.


Mange oplever at de pludselig kan svare for sig eller mærke deres kald, andre føler der fysisk sker ting i deres krop. og alle føler de bliver stærkere og finder sig selv. denne healing bringer insigt i din sjæls behov og mission.


Hvorfor er denne Healing kommet nu:


Universet ved a vi mennesker har brug for at kigge helt ind og lave om på de mønstre, der har skabt sygdomme i vores krop, vi har ikke alle den optimale lykke og ser ofte med de ikke så positive briller. Vi ser med den følelse vi indeholder og når denne følelse, er opstartet i vores meget spæde år, vil vi som mennesker med en hjerne have meget svært ved at huske hvilke ting, der har dannet os som vi er i vores voksne liv. Vi vil ikke altid kunne se os selv helt sandfærdigt, måske syntes vi at vi er meget positive, men oplever at livet ikke er lykkeligt. Vi har flere syns niveauer vi har det bevidste niveau og det underbevidste niveau, men alle vores oprigtige handlinger og følelser og adfærd ligger i underbevidsthedens underbevidstheds niveau. her ligger alle vores erfaringer op igennem livet, og de farver os uden vi ser det med vores bevidsthed, de farver os via vores energier og udstråling og opførsel. en opførsel vi selv tolker som normal, men denne opførsel er med til at holde os fra indre total lykke.


Hvordan forgår denne behandling:


Vi starter med at kigge på hvad du føler du sidder i af udfordringer og sammen finder vi ind til hvad det er du ønsker at forandre inden i dig. Der er 5 engle som arbejder på dig og dine chakre og de er meget stærke de er både fysiske og psykiske i deres behandling af dig. Dog på en positiv måde.


Det er 3 behandlinger man skal have med 3-4 uger imellem.


1 behandling sætter processen igang og der rydes op


2 behandling gøres der hovederent


3 behandling sættes alt på plads inden i dig.


Du vil være i Udvikling i denne proces og du kan opleve følelsesmæssige svingninger.

Body scanning


Soulinsightfullness

Hvad er SoulinsightfullnessSoulinsightfullness giver dig lykke følelsen op til flere gange om dagen, uden at det afhænger af en skøn familie, partner eller job. Din lykke afhænger kun af dig selv og ved at bruge de værktøjer der følger med Soulinsightfullness vil du være oprigtig lykkelig og fyldt med glæde, du vil i de svære episoder i livet hurtigt finde dine føder og lykkefølelsen igen.


Soulinsightfullness er et redskab jeg har brugt længe i min klinik, når mine klienter kom og ikke kunne finde dem selv eller deres vej i livet. De kunne være deprimerede og triste eller føle sig tomme og ide forladt.


Mange kommer og spørger : hvor skal jeg hend med mig selv og mit liv, de siger tit jeg føler jeg har mistet mig selv og ikke helt kan finde tilbage, de har svært ved selv at vælge eller høre deres egen indre guide, andre brugte ord som " jeg magter ikke mere".

Alle havde de det til fælles at de ikke havde den store energi og overskud, også selv om de dyrkede motion og spiste sundt. De fik kun energien til lige at løbe rundt, de føler sig aldrig i en længere periode helt på toppen, de manglede lykkelige og glade følelsen i sit indre.


Jeg er utrolig bevidst om at mine klienter ikke havde behov for at få flere opgaver eller udfordringer. Derfor måtte jeg finde en behandlings form som ikke krævede det store af dem på det daglige plan, men ændrede markant på deres hverdags følelse og følelsesmæssige tilstand. Derfor opfandt jeg Soulinsightfullness.
De 4 vigtige er Indre-ydre-fysisk-psykisk


Soulinsightfullness er en ny og dyber Mindfulness, de to går lidt hånd i hånd, da du uden tvivl kan bruges sammen.

Mindfulness er et skønt redskab til at få styr på hjernen og de udfordringer som den kan give os, den hjælper også med vores indre uden tvivl.

Soulinsightfullness er redskabet der gør, at vi hver dag i alt hvad vi laver, vil lade vores batteri op og ikke nå i underskud eller få stress.

Soulinsightfullness kræver ikke en omlægning af dit liv, den kræver en bevist bevisthed.

Du kan selv øve dig i de 4 teknikker, men ved at deltage i en workshop / webinar vil du få flere redskaber og en vejledning i hvordan du gør det bedst og lettest.


        Ydre

        Fysisk

       Psykisk


          Indre                                

Indre :


Hvad kan de indre ting være.


Du skal tænke på det indre som værende alt du kommer i munden, lige fra mad og drikke til medicin.


Inden du ligger dig til at sove beslut med dig selv eller skriv det ned, hvilke 3 ting du vil bevidst vælge bevidst at nyde at putte i din mund, det kan være din morgen mad en snack eller en god kop et eller andet. Det vigtigeste er at du vælger bevidst at nyde det INDEN du putter det du har valgt i munden og du gør det ud fra din normale daglige rytme.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af nydelse på det indre plan, men øvelse gør mester så


     FAKE IT TILL YOU MAKE IT

Ydre :


Hvad kan de ydre ting være.


Du skal tænke på det ydre som værende alt det du tilbyder din hud, det kan være bad, cremer, barbering, tøj, makeup osv.


Inden du ligger dig til at sove beslut med dig selv hvilke 3 fysiske ting du vil nyde næste dag.Det vigtige er at INDEN du tilbyder din hud vandet i et bad, eller tøjet eller cremen, vælger du at sige bevidst til dig selv nu vil jeg nyde det. Det er også vigtigt du vælger 3 ting udfra din normale hverdags rytme.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af at nyde på det indre plan, men øvelse gør mester så


   FAKE IT TILL YOU MAKE IT


Fysisk :


Hvad kan de fysiske ting være.


Du skal se på de fysiske ting som værende situationer hvor du bevæger dig, om det er den lille tur ud til bilen eller en lang tur i skoven eller ned og vinterbade, eller sætte dig og læse eller meditere, eller sport.


Inden du ligger dig til at sove beslut med dig selv hvilke 3 fysiske ting du vil bevidst vælge at nyde næste dag. Det er vigtigt at du INDEN du vælger at nyde din fysiske aktivitet at du bevidst vælger at nyde den og at det er en fysisk aktivitet der ikke forandre din hverdag.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af at nyde på det indre plan, men øvelse gør mester så


    FAKE IT TILL YOU MAKE IT

Psykisk :


Det psykiske er en handling du laver hver aften, når du sidder i din seng og planlægger den næste dag, bruger du lige 5 minutter på at tænke din dag igennem, find 3 ting du har nydt, genkald følelsen og erindringen og sid lidt og husk hvordan det var.


Det er ikke let i starten at finde følelsen af at nyde på det indre plan, men øvelse gør mester så


    FAKE IT TILL YOU MAKE IT