Viden om særligt sensitive børn

Viden om særligt sensitive børn

Hele jorden er i udvikling og denne udvikling ses især i vores børn, Den Ny Tids børn som de også kaldes. Dette er særligt sensitive børn og unge, som kommer til jorden med enorm visdom, en følelse af ikke at forstå livet på jorden helt eller ikke at være forstået. De har en meget ren åndelig kontakt og en følelse af mening og formål her på jorden. Lige så stærke, kærlige og vise de er, lige så følsomme og sensitive er de, og netop derfor er det vigtigt for os voksne og forældre at lære mere om dem, forstå deres verden og kunne give dem redskaber til; at følge deres hjerte, forstå og fungere i hverdagen og rumme sig selv og andre. Og igennem, at vise dem indre harmoni, kærlighed, forståelse, tillid, respekt og taknemmlighed kan de give det videre i daglig dagen, en dag ad gangen.


Vores kære børn er jo ikke bare fremtiden, de er nutiden, og det er her og nu, at de lære og deres bevidsthed, viden og kærlighed udvikler sig. Der er mange betegnelser og diagnoser, som bliver lavet nu om dage for, at forsøge at forklare hvad disse særligt sensitive børn er for nogle. De lægevidenskabelige betegnelser tager udgangspunkt primært i børnenes jordiske udtryk og eksistens, hvor de spirituelle betegnelser tager udgangspunkt i børnenes sjælelige udtryk og eksistens. For, at forstå det enkelte barn, som er så unikt som et fingeraftryk eller et snefnug, må vi se på barnets helhed, og ikke blot én måde at forstå dem på.


Klik på en af nedenstående sider og læs mere om de særligt sensitive børn.