Autisme

Autisme

Julius ligner en helt almindelig dejlig dreng, og dejlig det er han. Han er Ciljes mindste og sidste barn, Julius havde 9 hårde mdr i sin mors mavd, fordi hun var syg og havde smerte i hele kroppen, Julius blev født 3 uger før tid, og har fra fødslen været sin helt egen, derfor hedder det infantil ikke bare Autist

Autisme har mange ansigter, og er noget barnet kan have så ekstremt at barnet ikke har nogen form for medfølelse for nogen ud over sig selv, til barnet med atypisk autisme hvor barnet har medfølelse dog mest ud fra erfaringer i eget liv til tillært medfølelse, der er også de autister der ikke er kloge, men stadig har kendetegnene som en autist. derfor kan det ikke nytte noget at vi går og tror at en autist er som Rainman fra filmen Rainman, hvor hovederollen er en autistisk mand der kan huske tal og numre på et ekstremt plan. det er rigtigt at de alle er interasse drevne og har sin egen forståelse og de fleste er meget konkret tænkende.


En autist ønsker altid at gøre det rigtige og have ret. derfor er det vigtigt at lære som forældre at tale autistens sprog og derigennem lære den at komunikere med andre.


Ciljes mindste søn er infantil autist og har en lav iq, og er ekstrem konkret tænkende, der er kun en rigtig og resten er forkert, da han skulle udredes havde man svært ved at udrede ham, fordi selv han havde nogle færdigheder man normalt ikke har, dette beviser at en autisk der er hårdt ramt kan lære ting der høre til normen.

Den faglige forklaring

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som giver sig udslag i begrænset eller forstyrret udvikling af sprog og kommunikation, af evnen til social interaktion, og i begrænset, stereotypt og repetetiv adfærd. Mennesker med autisme udviser ofte en række andre, mindre specifikke problemer som overfølsomhed over for sanseindtryk, fobisk angst, søvnforstyrrelser, raserianfald og selvskadende adfærd.


Autismens ætiologi er ukendt, men har en klar genetisk komponent. For familier som allerede har et autistisk barn kan sandsynligheden for at det næste barn også bliver autistisk være op mod 5%, mod omkring 0,6% for befolkningen i almindelighed. For at diagnosen autisme kan stilles, skal symptomerne have vist sig inden barnet fylder 3. Hvis symptomerne først viser sig efter at barnet er fyldt tre år, så kan diagnoserne atypisk autisme eller asperger symptom stilles. Dog er man ved at gå bort fra at skelne mellem infantil autisme, atypisk autisme eller asperger syndrom. I stedet bruges diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelse (forkortes ASF). Folk med Aspergers syndrom er oftest normalt til velbegavede og har som oftest ikke sproglige vanskeligheder, som børn med Infantil autisme ofte har. Mellem 2/3 og 3/4 af mennesker med autisme er mentalt retarderede. Diagnosen stilles ud fra en række psykiatriske kriterier. Nogle[Hvem?] mener at autisme ikke er én lidelse, men en paraply diagnose for flere forskellige tilstande.


Omkring 3 ud af 4 børn diagnosticeret med autisme er drenge. Man har generelt antaget at autisme blot ramte drenge oftere end piger, men ny forskning antyder at dette kan være forkert – at man blot er dårligere til at diagnosticere piger end drenge.

Der har de sidste årtier været en voldsom stigning i antallet stillede autismediagnoser. Årsagerne til dette debatteres både inden og uden for forskningen. Nogle mener at stigningen skyldes en reel vækst i lidelsens forekomst, andre at stigningen blot skyldes at disse mennesker tidlige fik andre diagnoser. En anden forklaring er den øgede fokus på sociale færdigheder, større klasser i folkeskolen og generelt øget vægtning af sociale færdigheder i forhold til faglig kundskab gør at autister i højere grad skiller sig ud.


Der er en åndelig forklaring. De fleste børn med denne diagnose er i kontakt med flere lag af vores bevidsthed, de får 29 gange  så meget info om et enkelt billede, end et normalt barn. det vil sige deres evne til at føle og se er ekstrem. de har en blokering i deres sorteringssystem, de tager for meget ind både af åndeligt og jordisk. dette giver deres sjæl en mulighed for at lære meget om sindet  og om selvforståelse via den måde medmennesker ser på dem, man kan ikke se at de er unikke, så disse børn modtager ofte  blikke og følelser der er overvældende for dem.