Buddha

Buddha

Hvad hjælper Buddha med


  • Balance og mådehold på alle områder
  • Glæde
  • Indre fred og fred i verden
  • Spirituel vækst og forståelsePåkaldelse

Kære Buddha, jeg ønsker din hjælp til at finde balance (beskriv situationen), samt glæde og indre fred og forståelse i mit liv.
Hvem er Buddha

Prins Goutama Siddharta blev født ved fuldmåne den 8. Maj (der er ikke enighed om det nøjagtige årstal, men det menes at være i 500-tallet før Kristus) og voksede op i rigdom bag paladsets mure, hvor der blev sørget for hans mindste behov. Da han blev ældre og kom uden for paladset, bemærkede han fattige, syge og gamle mennesker, individer som han ikke tidligere havde kendt til. Fast besluttet på at lindre den lidelse han var vidne til, frasagde prinsen sig sin royale titel og formue og forlod paladset. Imidlertid bragte Siddhartas asketiske liv ham ikke den fylde oplysning, han ønskede. Så han satte sig under et Bodhi Træ svor på, at han ikke ville rejse sig, før han var blevet fuldt oplyst. Han åndede dybt ind og ud en fuldmåne aften og forjagede alle kropslige behov og ængstelige tanker. Da han først havde overvundet disse lavere energier, begyndte han at huske sine tidligere liv. Det hjalp ham til at se livets uendelighed, og han blev fyldt med forståelse for, hvordan man skal overvinde ulykke, smerte og død. Da han rejste sig fra in siddende stilling, var han Buddha. B


Buddhas læresætning om at frigøre sig for smerte gennem indre fred blev grundlaget for Buddhismen. Fordi Buddha havde oplevet begge livets yderpunkter - som rig prins og asket. Foreslog han, at nøgle til et lykkeligt liv var "Den Gyldne Middelvej" eller mådehold på alle områder.