Ærkeenglen Zadkiel

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

Ærkeenglen Zadkiel

Hvad hjælper Zadkiel med

  • Barmhjertighed.
  • At finde bortkomne genstande.
  • Tilgivelse af sig selv eller andre.
  • Emotionel og fysisk healing.
  • At forbedre hukommelsen.
  • At huske vigtige informationer.
  • Studier, studerende og tests.
  • Hver gang du føler dig ophidset, så bed Zadkiel om at gribe ind.Påkaldelse

Ærkeenglen Zadkiel, hjælp mig med at heale mit hjerte. Hjælp mig med at tilgive, så jeg kan give fuldstændigt slip. Hjælp mig hvis der er noget jeg ikke ser, så jeg kan se klart. Jeg takker med guddommlig ynde og harmoni for din visdom.Hvem er Ærkeenglen Raguel

Zadkiel's navn betyder " Guds retfærdighed". Han bliver betragtet som barmhjertighedens og menneskekærlighedens ærkeengel, måske pga. af hans rolle som den, der forhindrede Abraham i at ofre sin søn Isak,som et sonoffer til Gud. Hvis du har problemer med, at tilgive dig selv eller andre, så bed Zadkiel om at gribe ind. Han vil opføre sig, som en skorstensfejer der renser din krop, sind og dit hjerte for nag.

                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384