Ærkeenglen Gabriel

  Ærkeenglen Gabriel

Hvad hjælper Gabriel med

  • At adoptere et barn
  • Kunstnere og kunstrelaterede projekter
  • Graviditet og frugtbarhed
  • Alle situationer med børn
  • Journalistik og skrivning
  • Arbejde med TV og radio


Påkaldelse

Ærkeenglen Gabriel, jeg beder om din tilstedeværelse, da jeg (beskriv projektet). Åben mine kreative kanaler, så jeg kan blive virkelig inspireret. Hjælp mig med at åbne mit sind så jeg kan fostre enestående idéer. Og hjælp mig ved at understøtte energien og motivationen til at føre denne inspiration ud i livet. Tak, Gabriel.


Kære Ærkeenglen Gabriel jeg beder dig være sammen med mine børn. Hjælp dem (beskriv situationen). Så de kan have ro og balance og glæde ud af deres oplevelse. Tak, Gabriel.


Hvem er Ærkeenglen Gabriel

Er en feminin engel og den ærkeengle der rangerer lige under Mikael. Hendes arbejde er i samarbejde med Mikael at hæve jorden og solsystemet til den femte dimension. Gabriel er nok den bedst kendte af ærkeenglene, idet det var hende, som bebudede Maria, at hun skal føde Jesus, Guds søn. I følge den kristne tradition var det også ærkeenglen Gabriel, der viste sig for Josef i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bage for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder"


I følge samme tradition var det også Gabriel, der viste sig for hyrderne ude på marken julenat og fortalte dem, at Kristus var blevet født Endelig fortælles det, at det også var Gabriel, Gud sendte for at trøste og styrke Jesus den sidste aften, han levede - og bad for sit liv i Getsemane Have. Indenfor den katolske kirke fejres ærkeenglen Gabriel den 24. marts - præcis ni måneder inden juleaften. Måske på grund af alle disse åbenbaringer omtales Gabriel også som åbenbaringens engel.

Mikael har endvidere til opgave at frelse de trones sjæle fra Satans magt - navnlig i dødsøjeblikket og at være beskytter for Guds folk. Derfor var Sct. Mikael blandt andet skytshelgen for mange kristne ridderordner i middelalderen. Endelig er det Mikaels opgave at bringe menneskenes sjæle frem for Guds domstol. Mikael afbilledes ofte med enten det sværd, som han bruger i kampen mod det onde, eller med den vægtskål, han bruger til at veje de dødes sjæle for at se, om der er flest gode eller onde gerninger og derved beslutte, om man skal i himlen eller helvede ! Måske af denne grund betegnes Mikael nogle gange som retfærdighedens engel.