Ærkeenglen Chamuel

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

Ærkeenglen Chamuel

Hvad hjælper Chamuel med


  • Karriere, formål med livet og at finde mistede genstande.
  • At opbygge og styrke relationer.
  • At finde tvillingesjæle.
  • Fred i verden.


Chamuel siger "Lad mig ledsage dig forbi livets korsveje og gøre din rejse behagelig og succesrig.Påkaldelse

Jeg synes at have mistet (Forklar din situation). Led mig til, at finde hvad jeg søger. Tak, Chamuel.
Hvem er Ærkeenglen Chamuel

Chamuel's navn betyder "den som ser Gud" eller "den som søger Gud". Chamuel hører til de englene, der går under navnet kræfterne. Kræfterne er engle, som overvåger, at verden beskyttes mod frygtfyldte og lavere energier. De fungerer som udsmidere, der afviser enhver som vil forsøge at ramme verden på en negativ måde. Han hjælper os med at søge vigtige dele af vores liv, såsom kærlighedsforhold, venner, karriere, mistede genstande og ikke mindst formålet med vores liv. 

                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384