Ærkeenglen Metatron

  Ærkeenglen Metatron

Hvad hjælper Metatron med


  • Han specialicer sig inden for børn og unge med ADD og ADHD.
  • Børns problemer.
  • Registrering og organisation.
  • Spirituel forståelse.
  • Skrivning.


Hvis et barn, som du holder af, har fået stillet diagnosen ADD eller ADHD, og der er blevet anbefalet eller ordineret medicin, så påkald Ærkeenglen Metatron for at se, om der findes brugbare alternative behandlinger.


Påkaldelse

Ærkeenglen Metatron, jeg beder om din kraftfulde, kærlige ingriben for at hjælpe (barnets navn) der er blevet stemplet som adfærdsvanskelig. Hjælp os med at forstå Gud's vilje med dette barn og vejlede alle de involverede voksne til at gøre, hvad der er bedst for barnet. Hjælp os med at stå stærkt overfor autoritets personer og med, at gøre, hvad vi ved, der er det rette. Hjælp alle de voksne, der er med til at træffe beslutninger på dette barns vegne, med at indgå i harmoniske diskussioner, selvom de har forskellige meninger. Metatron, beskyt dette barn mod enhver fortræd nu og i fremtiden tak.


Hvem er Metatron

Optager pladsen tættest ved Guddommens trone, er den højeste af ærkeenglene og bliver kaldt englenes konge. Metatron var først i sin tilværelse; Enoch - en profet fra Første Mosebog. Enoch førte så from en tilværelse at Gud lod ham føre til himmelen i fysisk skikkelse og ind i den første engleorden. Han kaldte ham for Metatron, hvilket betyder "nærmest tronen". Dette ville betyde at han "kun" var omkring 8600 år gammel og skønt dette er imponerende set fra et menneskeligt synspunkt, er det ikke imponerende ud fra englenes skala, hvis oprindelse normalt regnes med at være samtidig med universets skabelse for omkring femten milliarder år siden.

 

Metatrons opgave er bl.a. er at være lærer og støtte for fortidligt døde børns sjæle. I sin jordiske udgave var Enoch en flittig skribent og dette hverv tog han med sig over i engleskikkelse som Metatron. Metatron betegnes derfor undertiden som den himmelske skribent, der optegner alt hvad der sker i de himmelske arkiver.

Ærkeenglen Sandalfon ,er Metatrons feminine aspekt og skytsånd. Hun repræsentere Guds kvindelige aspekt i mennesket og siges at bestemme kønnet på det ufødte barn.