Autisme

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

Autisme

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som giver sig udslag i begrænset eller forstyrret udvikling af sprog og kommunikation, af evnen til social interaktion, og i begrænset, sterotyp og repetetiv adfærd. Mennesker med autisme udviser ofte en række andre, mindre specifikke problemer som overfølsomhed over for sanseindtryk, fobisk angst, søvnforstyrrelser, raserianfald og selvskadende adfærd.


Autismens ætiologi er ukendt, men har en klar genetisk komponent. For familier som allerede har et autistisk barn kan sandsynligheden for at det næste barn også bliver autistisk være op mod 5%, mod omkring 0,6% for befolkningen i almindelighed. For at diagnosen autisme kan stilles, skal symptomerne have vist sig inden barnet fylder 3. Hvis symptomerne først viser sig efter at barnet er fyldt tre år, så kan diagnoserne atypisk autisme eller asperger symptom stilles. Dog er man ved at gå bort fra at skelne mellem infantil autisme, atypisk autisme eller asperger syndrom. I stedet bruges diagnosen Autisme Spektrum Forstyrelse (forkortes ASF). Folk med Aspergers syndrom er oftest normalt til velbegavede og har som oftest ikke sproglige vanskeligheder, som børn med Infantil autisme ofte har. Mellem 2/3 og 3/4 af mennesker med autisme er mentalt retarderede. Diagnosen stilles ud fra en række psykiatriske kriterier. Nogle[Hvem?] mener at autisme ikke er én lidelse, men en paraplydiagnose for flere forskellige tilstande.


Omkring 3 ud af 4 børn diagnosticeret med autisme er drenge. Man har generelt antaget at autisme blot ramte drenge oftere end piger, men ny forskning antyder at dette kan være forkert – at man blot er dårligere til at diagnosticere piger end drenge.

Der har de sidste årtier været en voldsom stigning i antallet stillede autismediagnoser. Årsagerne til dette debatteres både inden og uden for forskningen. Nogle mener at stigningen skyldes en reel vækst i lidelsens forekomst, andre at stigningen blot skyldes at disse mennesker tidlige fik andre diagnoser. En anden forklaring er den øgede fokus på sociale færdigheder, større klasser i folkeskolen og generelt øget vægtning af sociale færdigheder i forhold til faglig kundskab gør at autister i højere grad skiller sig ud.


Der er en åndelig forklaring. De fleste børn med denne dirknose er i kontakt med flere lag af vores bevisthed, de får 29 gange  så meget info om et enkelt billede, end et normalt barn. det vil sige deres evne til at føle og se er ekstrem. de har en blokering i deres suteringssystem, de tager for meget ind både af åndeligt og jordisk. dette giver deres sjæl en mulighed for at lære meget om sindet  og om selv forståelse via den måde medmennesker ser på dem, man kan ikke se at de er unikke, så disse børn modtager ofte  blikke og følelser der er overvældende for dem.


Reference: http://da.wikipedia.org/wiki/Autisme

                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384