Sankt Frans

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

Sankt Frans

Hvad hjælper Sankt Frans med


  • Kommunikation med og healing af dyr
  • At finde en meningsfuld karriere
  • Miljø beskyttelse
  • At finde formålet med sit liv
  • Personlig og global fred
  • Unge der prøver at komme ud af kriminalitet



Påkaldelse

Kære Sankt Frans, jeg beder om din hjælp og vejledning (bekriv situationen). Da jeg ønsker at finde meningen med min karriere og mit liv. Jeg takker dig fra det dydeste i mit hjerte.



Hvem er Sankt Frans


Eter at være født som Francis Bernadone i 1181 i Assisi i Italien, i en rig familie, tilbragte Frans sin ungdom med at få sin part af modgang. Som ung mand tjente han en delaf tiden som soldat og blev i løbet af den tid sat i fængsel. Det var i det fængsel i Perugia, at Frans havde en åbenbaring, hvori han hørte Jesus tale til ham, at han skulle lægge sit verdslige til side. Denne oplevelse ændrede ham gennembribende, og da han blev løsladt fulgte han en vej med spiritualitet og hengivenhed.






Sankt Frans har skrevet mange bønner og meditationer inklusiv den berømte Sank Frans bøn:


"Herre, gør mig til et redskab for din fred!

Lad mig så kærlighed, hvor der gror had,

Tilgivelse hvor der er uret.

Enighed hvor der er splid,

Tro hvor der er tvivl,

Håb hvor fortvivlelse hersker,

Lys hvor der er mørke,

og glæde hvor der er sorg.


O, guddommelige mester lad mig ikke stræbe så meget efter,

selv at blive trøste, som at trøste andre.

Ikke så meget efter at blive forstået,

som at forstå andre,

Ikke så meget efter at blive forstået,

som at forstå,

Ikke så meget efter at blive elsket,

som at elske andre.


Thi i det vi giver, tilgives der os

og idet vi vi dør, fødes vi til det Evige Liv."

                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps



  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384