Maitreya

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

Maitreya

Hvad hjælper Maitreya med


  • Glæde
  • Latter og humoristisk sans
  • Elskværdighed
  • Global og personlig fred
Påkaldelse

Kære Maitreya, jeg beder dig hjælpe mig med at bringe glæde, latter og humoristisk sans ind i mit liv på sådanne måde, at jeg kan føle, se og deltage i det, så jeg kan føle mig let og opløftet. Vejled mig og vis mig vejen til et gladere liv. Fra mit hjerte og med stor kærlighed og taknemmelighed, tak.
Hvem er Maitreya

(Buddhistisk, Kinesisk, New Age)


Historikerne er uenige om Maitreyas historie. Mange lærde mener, han var en munk ved navn Sthiramati, der udviste stor medfølelse og venlighed overfor andre. Det siges, at Sthiramati var så engageret i at skabe lykke, at han fik skænket navnet Maitreya, der betyder "den kærlige".


Maitreya siger latter er hellig. Le mere, spil mere og syng mere for at bringe dig selv i harmoni med den naturlig verden. Der vil komme en dag, hvor glæden vil herske endnu en gang. Nirvana er glæde og sorgløs latter. Når du ler, er du mest forbundet med det uendelige, fordi den ånd, der udsendes gennem latter, er altet. Et hjerte fyldes med munterhed, fryd, kådhed og latter er et hjerte fyldt med Nirvana essens. Forbliv barn for evigt min kære.

                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384