El Morya

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

El Morya

Hvad hjælper El Morya med


  • Beslutningstagning
  • Tro
  • Jordforbindelse
  • Beskyttelse - især energi og spiritueltPåkaldelse

Kære El Morya, der tjener det guddommelige lys, kom til mig nu. Følg mig til det sted for uselvisk  tjeneste, hvor guddommelige opgaver bliver skabt. Beskyt mig mod mit eget sinds negative tanker såvel som mod negativ energi i al almindelighed. Hjælp mig med at forblive centeret i mit fortsæt om at lære, vokse, heale og lære fra mig med et positivt formål og positiv energi. TakHvem er El Morya


El Morya mindes at være baseret på et virkeligt menneske, der hed Ranbir Singh, søn af Raja Gulab Singh, der regeret over Kashmir i 1840'erne. Kashmir var truet af engelsk overtagelse i 1845, men Raja Singh betalte en løse sum for, at overtale britterne til at lade landet være i fred. Da Raja døede i 1855, blev Ranbir Maharaja af Kashmir.


Historikere hylder Ranbir for at have forenet staterne Nager og Hunza og for, at have indførte humane og retfærdige civile og strafferetlige love. Ranbir var meget populær blev sine undersåtter. Han døede i 1885, samtidig med at madame Blavatsky skrev sine kanaliserede bøger om de opstegne mestre.


                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384