Besat af ånder

Englehuset 

Sjælens sundhedshus ApS                      Klik på Online Booking

Besat af ånd

Besat af ånd

 

Fænomenet "besættelse" er kendt og beskrevet i utallige historiske og nutidige kilder fra kulturer over hele verden, og det er langt mere udbredt end de fleste forestiller sig - også her i Danmark. Besættelse fremkalder vidt forskellige forestillinger. Nogle føler sig provokerede ved tanken - måske fordi ordet aktiverer en frygt - andre reagerer med nysgerrighed og har en mere åben tilgang til emnet.


Ordet besættelse er et udtryk for, at en udefrakommende energi er trængt ind i et menneskes energikrop, og har skabt en forstyrrelse der. Det kaldes indtrængning af fremmed energi. Når man huser denne energi, lever man med to dagsordner. Sin egen og den fremmede energis dagsorden. Det betyder, at man ikke længere er herre/frue i eget hus. For at blive fri for den fremmede energi, og dermed hel igen - er det nødvendigt at få renset sin energi og få den fremmede energi sat fri.


En indtrængende energi kan på forskellig vis give særdeles alvorlige symptomer. Derfor er det af stor betydning, at fænomenet erkendes - at man kender symptomerne og konsekvensen af tilstanden. Hvordan man bliver renset, og hvor man kan søge hjælp er ved en healer, der kender til sitiationen.


Fremmed energi skaber forstyrrelse


Alt i universet er energi, som forbinder os med hinanden, omgivelserne med Moder Jords energi og med den universelle energi. Der foregår en konstant udveksling af energi imellem mennesker, som betyder, at vi kan miste og afgive energi til hinanden, eller at vi kan tage og påføres energi fra andre. Konsekvensen af denne udveksling er, at vi kan komme i ubalance - vi oplever et energitab, som forhindrer os i at være hele.


Der skelnes mellem to typer af fremmed energi, der kan invadere energisystemet: En indtrængende energi og en indtrængende ånd. En indtrængende energi er en koncentration af energi, som er trængt ind i grundenergien. Denne energi kan være så kraftfuld, at det virker, som om den har en personlighed/bevidsthed. Den kan derfor let forveksles med en ånd. En indtrængende energi opløses og optages i naturen efter frisættelsen.


En indtrængende ånd er en afdød, som af en eller anden grund i dødsøjeblikket er blevet fanget mellem virkelighederne, og søger at leve videre i et andet menneskes krop. En indtrængende ånd kan overtage menneskets bevidsthed, men har sine egne mål og overbevisninger. Derfor mærker og handler man ofte efter den ånds ønsker uden selv at være klar over det - og virkeligheden forværres. Ånder er afdøde mennesker uden fysisk krop, men på samme måde som levende mennesker meget forskellige i bevidsthedssammensætning, udviklingsniveau og egenskaber. Efter frisættelsen af den indtrængende ånd, føres den af de åndelige hjælpere til åndeverdenen, hvor den hjælpes videre i sin udvikling.


Den udefrakommende fremmede energi kan trænge dybt i ind i kroppen, for eksempel i centralnervesystemet og fjernes ikke gennem healing eller samtaleterapi - ligesom den heller ikke kan forsvinde af sig selv. En udefrakommende energi kan trænge ind, når vi er i følelsesmæssig ubalance eller ude af os selv, på anden måde. I denne tilstand opstår en form for åndelig åbenhed og dermed en mulighed for, at en fremmed energi kan trænge ind. Når en indtrængende energi er sat fri, bliver det nemmere at ændre adfærd - og har den fremmede energi forårsaget fysiske symptomer, ses der ofte en spontan helbredelse.


Mange kan ikke forstille sig, at netop De skulle have en invaderende energi i energisystemet. Måske fordi forestillingen om at være invaderet af en fremmed energi forekommer ubehagelig. Erfaringerne viser imidlertid, at indtrængen af fremmed energi forekommer ligeså ofte hos mennesker med det, der kaldes mere almindelige problematikker eller ubalancer. I det hele taget forekommer denne ubalancerede energimæssige tilstand langt hyppigere, end vi normalt bryder os om at vide.


Når vi huser en fremmed energi forstærkes og understreges de ubalancer og problemer, vi måtte have i forvejen - og her findes ofte årsagen til, at vores stræben efter udvikling eller helbredelse ikke lykkes for alvor. Et sikkert tegn på at huse en fremmed energi er en række omskiftelige symptomer, der ikke lader sig diagnosticere. Derudover kan symptomerne på en besættelse også være - for eksempel cancer, depression, angst, afhængighedsproblematikker eller barnløshed uden fysisk årsag for blot at nævne nogle af de mest alvorlige. Hertil kommer et utal af følelsesmæssige ubalancer, såsom problemer med at finde retning i livet, sætte grænser, et bestemt livsområde hvor udviklingen er gået i stå, lavt selvværd og meget andet. Disse eksempler er ikke nødvendigvis udtryk for tilstedeværelse af fremmed energi, men de kan være det.


En beslutning om at frisætte fremmed energi fra kroppen er en kærlig gestus, som gavner både den indtrængende ånd og den som bliver renset.  Denne frisættelse er en dyb form for healing. Healingen er et kraftfuldt og effektivt redskab til at balancere den peronlige energi og dermed også den fælles energi. Når vi har fået bragt vores energi i balance, er vi kommet et afgørende skridt nærmere vores egen autenticitet, og det bliver lettere at vise tro og tillid til den indre videns stemme, som taler til os fra hjertet. Vi kan ændre adfærd og skabe vores liv med en større klarhed, som afspejles i vores valg. Vi kan på ny forbinde os med vores sande ressource - healingen kan blive fuldkommen.

Børn ser den anden side tydeligere end de voksne.

Healings forløb er det der kan hjælpe, pris pr. time 900,-

Ofte fornæmmer vores børn, at der er noget, som de voksne ikke kan se og forstå. Mange børn kan ikke forklare det, og derfor bliver de bange. De behøver ikke være besat, kun hvis deres adfærd er markant anderledes.

Det kan kun sætte sig på os når vi er ude af balance


  • Kan du ikke genkende din partner
  • Er energien helt væk
  • Er humøret skiftet
  • Er adfæren ændret markant
  • Det kan være din partner er begyndt at drikke.

Vi ændre os når ånder er på os


Det eneste der kan hjælpe er Healing

                                                                           Englehuset Sjælens sundhedshus Aps  Telefon: 60140228                                            Email: kontaktenglehuset@gmail.com                                  CVR nr.: 40242384