Ærkeenglen Sandalfon

Ærkeenglen Sandalfon

Hvad hjælper Sandalfon med

 

  • Musik.
  • At aflevere og besvare bønner
  • At bestemme ufødte børns køn.

 

 

 

Påkaldelse

Kære Ærkenengel Sandalfon overbringer og bessvarer af alle bønner jeg beder om din assistance nu, aflever mine bønner (fremsig bønnen) til Gud så hurtigt som muligt. Jeg beder om at du viderebringer et klart budskab til mig, som jeg let kan forstå og lad mig vide hvis der er noget jeg skal gøre. Tak og amen.

 

 

 

Hvem er Sandalfon

Ærkeenglen Sandalfon (Sandalphon, Sandolfon) er Metatrons feminine aspekt og skytsånd. Hun repræsentere Guds kvindelige aspekt i mennesket og siges at bestemme kønnet på det ufødte barn. Man kan derfor kontakte hendes energi direkte eller gennem sin Ledsager-engel, hvis man ønsker et barn af et bestemt køn. Sandalfon kan oversættes til Lyden af nærmende fodtrin. Undertiden nævnes hun også som Ledsager-englen, den engel der har det overordnede ansvar for alle Ledsager-engle eller Skytsengle. Moses kaldte hende "den høje Engel", fordi hendes energi er så stor, at det vil tage fem hundrede års fodrejse at nå hende, fra den ene ende til den anden. Ærkeenglen Sandalfons budskaber og tanker kommer som blid hvisken på engle vinger, de er så sarte svæve forbi hvis du ikke er opmærksom. Når du påkalder Sandalfon, skal du være opmærksom på ethvert ord eller musik som du hører i dit sind, da de sandsynligvis er svar på dine bønner.

 

 

Englehuset Sjælens sundhedshus Aps

 

 

Telefon: 60140228 Email: kontaktenglehuset@gmail.com CVR nr.: 29259402