Ærkeenglen Mikael

Ærkeenglen Mikael

 

 

Hvad hjælper Mikael med

  • Engagement og troskab overfor det, man tror på.
  • Mod
  • Retning
  • Energi og vitalitet
  • Alle aspekter af formål med livet
  • Motivation
  • Beskyttelse
  • Renselse af rum
  • Åndefrigørelse
  • Værdighed og øget selvagtelse

 

Påkaldelse

Kald på Mikael, når du føler dig bange eller sårbar. Han vil øjeblikkelig komme til din side, give dig mod og sørge for din sikkerhed, både fysisk og emotionelt. Du vil føle hans krigeragtige tilstedeværelse, ved siden af dig nogenlunde på samme måde, som en kærlig bodyguard vil beskytte dig. Enhver, der måtte have haft til hensigt at skade dig, vil komme på bedre tanker.

 

Hvem er Ærkeenglen Mikael

Optræder både i Toraen, Biblen og Koranen og kendes altså af både jøder, kristne og muslimer. Mikael siges at være den engel, som blandt andet viste sig for Moses i den brændende tornebusk og det skulle være Mikael, som holdt Abrahams hånd tilbage, da han skulle til at ofre sin søn Isak. Mikael har flere opgaver, hvoraf den vigtigste er at han er leder af den himmelske hærskare I Johannes åbenbaring er det ærkeenglen Mikael, som på Dommens Dag skal lede den himmelske hær mod Satan og hans engle i den sidste og afgørende kamp mellem godt og ondt. En kamp, som Gud og det gode vinder.

 

Mikael har endvidere til opgave at frelse de trones sjæle fra Satans magt - navnlig i dødsøjeblikket og at være beskytter for Guds folk. Derfor var Sct. Mikael blandt andet skytshelgen for mange kristne ridderordner i middelalderen. Endelig er det Mikaels opgave at bringe menneskenes sjæle frem for Guds domstol. Mikael afbilledes ofte med enten det sværd, som han bruger i kampen mod det onde, eller med den vægtskål, han bruger til at veje de dødes sjæle for at se, om der er flest gode eller onde gerninger og derved beslutte, om man skal i himlen eller helvede ! Måske af denne grund betegnes Mikael nogle gange som retfærdighedens engel.

 

 

Englehuset Sjælens sundhedshus Aps

 

 

Telefon: 60140228 Email: kontaktenglehuset@gmail.com CVR nr.: 29259402