Moses

Moses

Hvad hjælper Moses med

 

  • At omgås og forhandle med autoritetspersoner
  • Klar kommunikation med Gud
  • Mod
  • Tro
  • Lederskab
  • At udøve mirakler

 

Moses' livshistorie er et vidnesbyrd om, at man skal acceptere en lederrolle, selv om man føler sig usikker og ukvalificeret til at udføre den funktion. På samme måde kan Moses hjælpe dig med at "gå op til tavlen" og gøre det bedst muligt du kan. Når som helst, hvis du føler dig usikker på din kraft eller dine evner, så kald på Moses.

 

Påkaldelse

"Kære Moses, lån mig dit mod og hjælp mig med at overvinde frygt og kaste tvivlen væk. Jeg beder dig fylde mit hjerte med tro på mine gudgivne evner. Led mine ord og handlinger, så jeg kan lede og vejlede andre i overenstemmelse med Guds vilje. Tak."

 

 

Hvem er Moses

Profeten Moses var kaldet af Gud til at lede sit folk ud af slaveri i Ægypten og til "det forjættede land, dcr flyder af mælk og honning" i Israel. Han og Israels 12 stammer vandrede gennem ørkenen og gennem vidtstrakte landområder. Endelig efter 40 års konstant rejse blev Moses tvunget til at klatre op påSinai bjerget, hvor han modtog en forsikring om, at hans folk ville blive ledt til deres forjættede land. Moses modtog De ti Bud fra Gud, som han blev bedt om at overgive til israelitterne. Dissc bud dannede grundlag for monoteisme -idet det første bud var, at man ikke må tilbede andre guder. Moses blev født i ÆEgypten i det 15. arhundrede før Kristus som søn af Amram og Jokebed. Faraoen, der var truet af det jødiske folks voksende magt og velstand, beordrede alle nyfødte jødiske babyer myrdet. Moses' mor anbragte sin baby i en vandtæt sivkurv og satte ham til at flyde ned ad Nilen, hvor hun håbede, han ville påkalde sig faraos datters opmærksomhed og medlidenhed. Hendes plan virkede, og Moses blev opfostret i faraos palads, som om han var af kongelig fødsel.

 

Bibelske beretninger, der fortæller om, at Gud lærte Moses at udføre mirakuløse bedrifter, omfatter: Moses slog på en sten, der afgav nok vand til at slukke tørsten hos hele menigheden og deres dyr; han skilte Det røde Hav og spadserede igennem det; han havde klare samtaler med Gud gennem en brændende busk; han forvandlede en slange til en kæp; og andre ting. Han var et vidnesbyrd om miraklet ved trofast at følge guddommelig vejledning. Moses hjælper spirituelle aspiranter og lærere af alle trosretninger

og religioner. Moses råd giver både tillid og tro, på livet og på Gud; "Stræben placerer automatisk hensigten ude i fremtiden med din fokus og vilje centreret om efterfølgende gevinster og forbedringer. Det er meget bedre at blive i din nuværende situation og opnå glæde og uddrage summen af de lektioner, du har lært af det scenario, inden du bevæger dig videre til et nyt spillebræt. Træk dine fremtidsplaner tilbage og koncentrer dig istedet om dette øjeblik. Læg mærke til, hvor du er, hvordan du kom dertil, og de omstændigheder, der førte til din ankomst. Først når du har opnået en forståelse, skal du vende dig mod det næste øjeblik, og så videre. Fremtidsintensiv fokus holder dig fanget i et vakuum, der udvisker din evne til at uddrage næring, lære, vejledning og livsunderhold af nutiden. De mindreværdige lektioner for alle dødelige er at lære at påskønne de omstændigheder, der end måtte indtræffe. Søg ikke at skifte til en ny situation, før du fuldt ud har uddraget hvert minuts fornøjelse af den nuværende. Livet handler om, hvad der sker med dig nu - det er det eneste der betyder noget."

Englehuset Sjælens sundhedshus Aps

 

 

Telefon: 60140228 Email: kontaktenglehuset@gmail.com CVR nr.: 29259402